Achizitii publice

Sistemul achiziţiilor publice reprezintă o parte a realităţii economiei româneşti având aceleaşi caracteristici cu aceasta, respectiv atât puncte tari cât şi puncte slabe.

Elementele componente ale sistemului de achiziţii publice sunt:

  • autoritatea de reglementare;
  • autoritaţile contractante;
  • operatorii economici;
  • supraveghetorii sistemului.

Între elementele componente ale sistemului intervin relaţii specifice atingerii scopului general, elementele interacţionând între ele condiţionându-se, potenţându-se sau anihilându-se unele pe celelalte.

Astfel, elementele sistemului interacţionează între ele pe parcursul procesului de achiziţie, fapt ce poate determina apariţia anumitor acţiuni cu efecte negative asupra întregului sistem.

Riscurile din prisma eticii în cadrul procesului de achiziţie, reprezintă acele evenimente nesigure, dar probabile a căror apariţie poate cauza un prejudiciu sau un impact negativ asupra unor valori specifice ale comunităţii.

Trebuie subliniat faptul că riscurile pot deveni certitudine fie din cauza unei simple erori în desfăşurarea şi administrarea procesului de achiziţie, fie din cauza unei devieri intenţionate de la prevederile legii.

În procesul de achiziţie publică, probabilitatea de producere a unui eveniment negativ este în strânsă legatură cu valoarea bugetului alocat pentru respectivul contract.