Consiliul local

Consiliul Local al comunei Plopana are 13 membrii, din 4 partide politice :

Şedinţele Consiliului local se desfăşoara lunar, în funcţie de problemele apărute, în diverse decade al lunii.
La fiecare şedinţă a Consiliului local primarul expune informaţiile privind activitatea administrativă, şedinţele fiind publice, cetăţenii putând lua parte.
Componenţa Consiliului Local Plopana:

1 . Tataru Vasile – PSD

2 . Patratanu Gheorghita Gabriel – PSD

3 . Magurean Ion – PSD

4 . Cristian Petru – PSD

5 . Roman Ioan – PSD

6 . Paveluc Neculai – PSD

7 . Stirbu Nicolae – PSD

8 . Anton Costel – PSD

9 . Bejenaru Florin – PSD

10 . Cristian Gabriel-Valentin – PSD

11 . Mihalache Leonid – PNL

12 . Alexa Vasile – PNL

13 . Muscalu Viorica – PSRO

 

Mandatul de consilier încetează înainte de termen, în caz de:

  • deces
  • demisie
  • incompatibilitate
  • schimbare a domiciliului în altă unitate administrativ-teritorială.
  • lipsa nemotivată de la mai mult de 3 şedinţe ordinare ale consiliului.
  • imposibilitate de a fi exercitat pe o perioadă mai mare de 6 luni.
  • în cazul în care s-a constatat, prin hotarâre judecatoreasca rămasă definitivă, după validarea mandatelor că alegerea s-a facut prin fraudă electorală sau prin orice altă încălcare a Legii privind alegerile locale.
  • în caz de condamnare prin hotarâre judecatoreasca definitiva la o pedeapsa privata de libertate.
  • în caz de punere sub interdicţie pentru debilitate sau alienare mintală ori în cazul pierderii drepturilor electorale.