Hotarari ale consiliului local

HOTARARI 2016

  08.02.2016
HOTARARE privind aprobarea bugetului local pe anul 2016 …detalii

08.02.2016
HOTARARE privind aprobarea incheierii unui contract de comodat pe o perioada determinata (pana pe 31.03.2016) pentru folosirea unui spatiu de catre beneficiarii proiectului ,,Centrul de resurse pentru tinerii in situatii de risc” …detalii

08.02.2016
HOTARARE privind aprobarea ,, Regulamentului de organizare si functionare al aparatului de specialitate , al primarului comunei Plopana” …detalii

08.02.2016
HOTARARE privind mandatarea Primarului comunei Plopana, domnul Gheorghe Andries, ca evaluator al performantelor individuale ale Secretarului Comunei Plopana, pentru activitatea desfasurata in anul 2015 …detalii

08.02.2016
HOTARARE privind aprobarea indicatorilor tehnico economici actualizati privind lucrarea “Reabilitare si modernizare drumuri de interes local sat Plopana, comuna PLOPANA, judetul BACAU” …detalii

08.02.2016
HOTARARE privind anularea unei cote de 70% din majorarile de intarziere, datorate ca urmare a neachitarii la termen a obligatiilor de plata restante datorate bugetului local …detalii

29.01.2016
HOTARARE privind stabilirea de lucrari si norme de lucru pentru anul 2016 …detalii

29.01.2016
HOTARARE privind aprobarea retelei scolare din comuna Plopana judetul Bacau, pentru anul scolar 2016-2017 …detalii

29.01.2016
HOTARARE pentru aprobarea cotizatiei aferente anului 2016 la patrimoniul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitare Bacau – ADIB …detalii

29.01.2016
HOTARARE privind aprobarea cotizatiei anuale la patrimoniul ,,Asociatiei de Dezvoltare lntercomunitara pentru Salubrizare Bacau” …detalii

06.01.2016
HOTARARE privind aprobarea modelului de Contract pentru agentii economici/institutiile publice si SC Compania Romprest Service S.A. …detalii

06.01.2016
HOTARARE privind aprobarea modelului de Contract de prestare servicii intre Primaria Municipiului Bacau si Asociatia Intercomunitara pentru Salubrizare Bacau. …detalii

06.01.2016
HOTARARE privind aprobarea tarifelor operatorului de colectare si transport deseuri SC Compania Romprest Service SA Bucuresti aferente “Contractului de concesionare pentru delegarea gestiunii serviciilor de colectare si transport deseuri municipale in judetul Bacau” privind aprobarea taxei speciale de salubritate pentru anul 2016 …detalii

06.01.2016
HOTARARE privind aprobarea tarifelor operatorului depozitului conform de deseuri, Primaria municipiul Bacau …detalii

06.01.2016
HOTARARE privind aprobarea taxei speciale de salubritate pentru anul 2016 …detalii

 HOTARARI 2015  

28.12.2015
HOTARARE privind infiintarea Serviciului TEHNIC, AUTO, ADMINISTRATIV, S.V.S.U in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei PLOPANA, judetul BACAU.detalii

28.12.2015
HOTARARE privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impoziteIe si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si pentru amenzile care se indexeaza anual pe baza ratei inflatiei,aplicabile in anul fiscal 2016 detalii

28.12.2015
HOTARARE privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2015detalii

20.12.2015
HOTARARE privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2015detalii

29.11.2015
HOTARARE privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2015detalii

29.11.2015
HOTARARE privind aprobarea Organigramei si a Statului de functiidetalii

29.11.2015
HOTARARE privind aprobarea taxei speciale de salubritate pentru anuI 2016detalii

29.11.2015
HOTARARE privind aprobarea valorii de investitie pentru proiectul “Reabilitare drumuri de exploatare agricola in comuna Plopana, judetul Bacau”, conform contractului de finantare C125A011110400008detalii

29.11.2015
HOTARARE privind aprobarea solicitarii scrisorii de garantie din partea FNGCIMM pentru obtinerea avansului pentru investitia “Reabilitare drumuri de exploatare agricola in comuna Plopana, judetul Bacau”detalii

30.10.2015
HOTARARE privind implementarea proiectuiui “Centrul de informare cultural- economic din satul Straminoasa, comuna Plopana, judetul Bacau”detalii

30.10.2015
HOTARARE privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2015detalii

29.09.2015
HOTARARE privind aprobarea indicatorilor tehnico economici actualizati privind lucrarea “Reabilitare si modernizare drumuri de exploatare” comuna PLOPANA, judetul BACAUdetalii

29.09.2015
HOTARARE privind modificarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Plopana, judetul Bacaudetalii

18.09.2015
HOTARARE privind desemnarea a doi consilieri in consiliul de administratie al Scolii Gimnaziale Plopanadetalii

18.09.2015
HOTARARE privind aprobarea Programului de functionare al microbuzelor scolare care vor transporta elevii care invata la Scoala Gimnaziala Plopana si Liceul Tehnologic Vladia, pentru anul scolar 2015-2016detalii

18.09.2015
HOTARARE privind aprobarea suplimentarii Organigramei si a Statului de functii cu un post de sofer pentru microbuzul scolar repartizat comunei Plopanadetalii

18.09.2015
HOTARARE privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2015detalii

28.08.2015
HOTARARE privind aprobarea disponibilizarii si vanzarii a doua loturi teren in suprafata de 971,06 mp, respectiv 967,89 mp, situate in intravilanul satulul Fundu Tutovei, comuna Plopana, parte din domeniul privat al comunei, prin negocieri directe cu actualii concesionaridetalii

28.08.2015
HOTARARE privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2015detalii

28.08.2015
HOTARARE privind aprobarea studiului de oportunitate, a caietului de sarcini si a documentatiei de atribuire, in vederea concesionarii prin licitatie publica cu oferta in plic sigilat, a suprafetei totale de 213,01 mp, teren situat in intravilanul satului Plopana(zona blocuri), comuna Plopana,judetul Bacau parte din domeniul privat al comuneidetalii

28.08.2015
HOTARARE privind aprobarea Planului de Urbanism General al comunei Plopana, judetul Bacau, actualizatdetalii

31.07.2015
HOTARARE privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2015detalii

30.06.2015
HOTARARE privind aprobarea casarii si valorificarii ca deseuri fier vechi a autospecialei din dotaredetalii

19.06.2015
HOTARARE privind aprobarea virarii unor creditedetalii

29.05.2015
HOTARARE privind aprobarea “Regulamentului de organizare si functionare a targului din satul plopana, comuna plopana, judetul Bacau”detalii

27.05.2015
HOTARARE privind aprobarea folosirii sumei de 546000 lei din excedentul anilor anteriori ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltaredetalii

07.05.2015
HOTARARE privind aderarea si participarea comunei Plopana judet Bacau la parteneriatul constituit prin Asociatia Grup de Actiune Locala “Colinele Tutovei” in vederea implementarii unei Strategii de Dezvoltare Locala prin PNDR 2014-2020, Masura 19, Dezvoltare locala LEADERdetalii

30.04.2015
HOTARARE privind stabilirea taxei pentru atestatul de producator si carnetul de comercializaredetalii

30.04.2015
HOTARARE privind stabilirea nivelului contributiei consiliului local comunal pentru sustinerea persoanei cu handicap.detalii

30.04.2015
HOTARARE privind aprobarea indicatorilor tehnico economici actualizati privind lucrarea “Reabilitare si modernizare drumuri de interes local, sat Plopana, comuna Plopana, judetul BACAU”detalii

30.04.2015
HOTARARE pentru aprobarea cotizatiei anuale la patrimoniul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitare Bacaudetalii

30.03.2015
HOTARARE privind eficentizarea completarii registrului agricoldetalii

30.03.2015
HOTARARE privind stabilirea redeventei pentru spatiile din vechiul sediu al primariei in care functioneaza cabinetele medicale individuale, cabinetul stomatologic si punctul farmaceuticdetalii

22.02.2015
HOTARARE privind aprobarea bugetului local pe anul 2015detalii

23.01.2015
HOTARARE privind aprobarea retelei scolare din comuna Plopana, judetul Bacau, pentru anul scolar 2015-2016 detalii

23.01.2015
HOTARARE privind aprobarea cotizatiei anuale la patrimoniul “Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubrizare Bacau detalii

23.01.2015
HOTARARE privind aprobarea Organigramei si a Statului de functii detalii

23.01.2015
HOTARARE privind acordarea unor drepturi banesti membrilor SVSU, al comunei PLOPANAdetalii

23.01.2015
HOTARARE privind aprobarea “Planului de analiza si acoperire a riscurilor” al comunei PLOPANA , judetul BACAU, pentru anul 2015 …detalii

23.01.2015
HOTARARE pentru modificarea Hotararii Consiliului Local nr.38 din 29.07.2010 privind aprobarea Master Planului privind extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Bacau …detalii

13.11.2014 – Anunt mediu …detalii

22.07.2014 – INVITATIE DE PARTICIPARE …detalii

 HOTARARI 2013

27 decembrie 2013 – Hotarare privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele, taxele locale si alte taxe asimilate acestora …detalii

27 decembrie 2013 – Hotarare privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare a comunei Plopana pentru perioada 2014-2020 …detalii

20 decembrie 2013 – Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2013 …detalii

20 decembrie 2013 – Hotarare privind modificarea art.7 din Hotararea nr.20/23.05.2013 …detalii

06 decembrie 2013 – Hotarare privind aprobarea programului de actiune pentru protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati din surse agricole …detalii

29 noiembrie 2013 – Hotarare privind aprobarea retelei scolare din comuna Plopana pentru anul 2013-2014 …detalii

29 noiembrie 2013 – Hotarare privind aprobarea infiintarii si alegerii formei de gestiune a Serviciului public de gestionare a cainilor fara stapan din comuna Plopana …detalii

29 noiembrie 2013 – Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2013 …detalii

29 noiembrie 2013 – Hotarare privind aprobarea Organigramei si a Statului de functii …detalii

08 noiembrie 2013 – Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2013 …detalii

31 octombrie 2013 – Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2013 …detalii

31 octombrie 2013 – Hotarare privind stabilirea conditiilor in care se realizeaza accesul furnizorilor de retele electronice pe proprietatea publica si privata a comunei Plopana, judetul Bacau …detalii

27 octombrie 2013 – Hotarare privind modificarea art.7 din Hotararea nr.20/23.05.2013 …detalii

06 octombrie 2013 – Hotarare privind aprobarea folosirii sumei de 4000 lei pentru “Ziua Recoltei”, din veniturile de la oborul comunal …detalii

25 septembrie 2013 – Hotarare privind aprobarea inchirierii locuintelor sociale din domeniul public al comunei Plopana, specialistilor care isi desfasoara activitatea in comuna …detalii

25 septembrie 2013 – Hotarare privind conferirea titlului de “Cetatean de onoare” al comunei Plopana, acordat post mortem lui Hostina Daniil …detalii

31 iulie 2013 – Hotarare privind aprobarea inchirierii unui spatiu (birou) pe o perioada de 10 ani de catre Pintilie Bogdan Mihaita pentru infiintare birou cadastru …detalii

31 mai 2013 – Hotarare privind primirea comunelor Buhoci si Parjol in calitate de membri la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Bacau – ADIB …detalii

23 mai 2013 – Hotarare privind aprobarea si instrumentarea proiectului “Modernizare targ traditional”, comuna Plopana, judetul Bacau …detalii

30 aprilie 2013 – Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico economici privind lucrarea “Modernizare targ traditional”, comuna Plopana, judetul Bacau …detalii

30 aprilie 2013 – Hotarare privind aprobarea cotizatiei anuale la patrimoniul “Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Bacau” …detalii

30 aprilie 2013 – Hotarare privind aprobarea cotizatiei anuale la patrimoniul “Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubrizare Bacau” …detalii

15 aprilie 2013 – Hotarare privind stabilirea nivelului contributiei consiliului local comunal pentru sustinerea persoanei cu handicap …detalii

15 aprilie 2013 – Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico economici privind lucrarea “Construire Centru de zi”, comuna Plopana, judetul Bacau …detalii

15 aprilie 2013 – Hotarare privind aprobarea folosirii sumei de 221 mii lei din excedentul anilor anteriori …detalii

15 aprilie 2013 – Hotarare privind aprobarea inchirierii unui spatiu (birou) pe durata determinata de catre Circumscriptia Sanitar Vaterniara Plopana …detalii

31 martie 2013 – Hotarare privind aprobarea modificarii Hotararii Consiliului Local al comunei Plopana nr.1/30.01.2009 privind reorganizarea “Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta” …detalii

31 martie 2013 – Hotarare pentru adoptarea “Programului privind buna gospodarire, intretinere, curatenie si infrumusetare a comunei in anul 2013” …detalii

31 martie 2013 – Hotarare privind aprobarea disponibilizarii in vederea concesionarii pe durata existentei constructiilor …detalii

31 martie 2013 – Hotarare privind aprobarea bugetului local pe anul 2013 …detalii

25 februarie 2013 – Hotarare privind aprobarea “Planului de analiza si acoperire a riscurilor” al Comunei Plopana, judetul Bacau …detalii

25 februarie 2013 – Hotarare privind autorizarea domnului Andries Gheorghe, primarul comunei Plopana, judetul Bacau, in vederea semnarii “Pactului Primariilor” …detalii

25 februarie 2013 – Hotarare privind aprobarea retelei scolare din comuna Plopana, judetul Bacau, pentru anul scolar 2013-2014 …detalii

30 ianuarie 2013 – Hotarare privind prelungirea termenului de valabilitate a Planului de Urbanism General al comunei Plopana, aprobat in 2003, pana la data de 30 decembrie 2015 …detalii

30 ianuarie 2013 – Hotarare privind aprobarea Organigramei si a Statului de Functii …detalii

18 ianuarie 2013 – Hotarare privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si pentru amenzile care se indexeaza anual pe baza ratei inflatiei, aplicabile in anul fiscal 2013 conform HG 1309/2012 …detalii

07 ianuarie 2013 – Hotarare privind aprobarea folosirii sumei de 43 mii lei din excedentul anilor anteriori …detalii

07 ianuarie 2013 – Hotarare privind acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de dezvoltare a bugetului local pe anul 2012 …detalii